Председател на УС на МИГ: Румяна Самоковарева 0882998614

Изпълнителен директор:  Даниела Салкина 0885202428

Експерт прилагане на СВОМР: Стефка Кръстева 0877538893

Технически сътрудник
: Божена Запрянова 0899024302, Здравка Георгиева – 0877304940

Е-mail:  trakijskorodopskata.yaka@abv.bg