Председател на УС на МИГ: Румяна Самоковарева 0882998614

Изпълнителен директор:  Даниела Салкина 0885202428

Експерт прилагане на СВОМР: Стефка Кръстева 0877538893

Технически сътрудник
: Божена Божкова 0899024302

Е-mail:  trakijskorodopskata.yaka@abv.bg