Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 19.04.2024

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 31.12.2023

Списък на ФиЮЛ, с които МИГ има сключен договор за периода 2016 г. до 31.03.2022

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ към 30.12.2022

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ към 25.05.2022

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ към 31.12.2021

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ към 31.12.2020

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ към 31.12.2019

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ към 25.04.2019

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ 31.12.2018

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ 31.12.2017

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ 31.12.2016


Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключени договори

списък на ФиЮЛ с които МИГ има сключен договор за периода 2016 г. до 30.06.2019 г.