СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЯ

„МИГ Перущица – Родопи”  информира всички заинтересовани лица за планирани еднодневни обучения, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти в изпълнение на Стратегията на МИГ Перущица-Родопи, както следва

·         На 17.06.2020 г. (сряда) -с. Крумово, община Родопи, ул. Никола „Абагар” № 1 от 11:00 ч. в залата на НЧ „Наука – 1919 г.”;

·       На   18.06.2020 г. (четвъртък) – с. Марково, община Родопи от 11:00 ч. в в сградата на Кметство Марково;

·   На 24.06.2020 г. (сряда) – с. Цалапица, община Родопи от 11:00 ч. в сградата на Кметство Цалапица;

·    На 25.06.2020 г. (четвъртък) – с. Кадиево, община Родопи от 11:00 ч. в сградата на Пенсионерски клуб.

Обученията са безплатни.

Допълнителна информация и заявки за участие се приемат на електронна поща  trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или на телефон 0877538893- г-жа Стефка Кръстева.
Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0885202428,
http://www.mig-p-r.org