09.12.2021, Покана за обучение в гр. Перущица на 21.12.2021

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО
С ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

Обучението ще се проведе на 21.12.2021 г. (вторник) от 10:30 часа в „Даново училище“,
гр. Перущица, ул. „Спас Гинов“ No 3.

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ
с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пл. „Съединение“ No 1
www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

ПОКАНА ОБУЧЕНИЯ 21.12.2021 гр. Перущица