20.04.2021, УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ОТНОСНО:Уведомление по чл.23 , ал.1 от Наредба 1 от 2016 г. за прилагане

на подмярка 19.4 “МИГ Перущица-Родопи“ за планирано обучение

На 27.04.2021г./Вторник/ – Еднодневно обучение , свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти/за най-малко десет участници/ от 11.00 часа във“Влахова къща“, с.Белащица, Община Родопи.

1. Обучение Влахова къща – 27.04.2021 г. docx

 

МИГ Перущица-Родопи“

Пл.“Съединение“ № 1

4224, с.Белащица