24.02.2021, Покана за свикване на Общо събрание за 04.03.2021 г

1. Покана за ОС на 04.03.2021.pdf

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0035985202428,