22.11.2022 Популяризиране на продуктите от територията на МИГ

Здравейте, приятели!

Екипът на МИГ Перущица-Родопи има удоволствие да ви покани да вземете участие в международно събитие на тема „Популяризиране на продуктите от територията на МИГ“, което ще се проведе на 9 и 10 декември 2022 година в град Русе.

📌Събитието се организира от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще бъде придружено от третото за 2022 година изложение на продукти от Местните инициативни групи.

📌На участниците ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в зала ОЗК „Арена“ в град Русе, където местните производители ще имат възможност да продават своите продукти, както и да ги представят чрез безплатна дегустация.

📌Желаещите да вземат участие местни производители/изложители от територията на МИГ Перущица-Родопи трябва да заявят видовете продукти, които ще се предлагат и изискванията за изложбената площ. Description:

📌При желание за участие, в срок до 26 ноември 2022 година (включително), можете да пишете на e-mail адрес trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или се обадете на телефон 0885202428. Description:

🙂Очакваме вашето участие

 

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org