03.12.2021, Покана за еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти с. Ягодово

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО
С ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

Обучението ще се проведе на 07.12.2021 г. (вторник) от 10:30 часа в сградата на
Кметство село Ягодово, община Родопи.
Договор РД-50-137 /21.10.2016 г.

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ
с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пл. „Съединение“ No 1
www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

ПОКАНА ОБУЧЕНИЯ 07.12.2021 ЯГОДОВО