09.11.19 – Първи празник на територията на СНЦ ,,МИГ Перущица-Родипи” под наслов ,,Вино, култура, туризъм”

Сдружение “МИГ Перущица- Родопи” проведе Първи празник на територията под надслов “Вино, култура, туризъм”