10.06.2021, Покана за еднодневно обучение

МИГ Перущица Родопи кани заинтересованите лица да участват в Еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти (за най-малко десет участници) на 25.06.2021 г. (петък) – от 11 часа в „Зала на Общински съвет Родопи“, гр.Пловдив, ул.“Софроний Врачански“, № 1а. За справки и записвания- 0877304940- Здравка Георгиева – технически асистент

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0035985202428