12.10.2021 Еднодневно обучение, с. Крумово

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО С ПОДГОТОВКА,
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

Обучението ще се проведе на 12.10.2021 г.(вторник) от 11 часа в Читалище „Наука- 1919 г.“
адрес: с. Крумово, община Родопи, ул. „Абагар” No 1

Договор РД-50-137 /21.10.2016 г.
СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ
с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пл. „Съединение“ No 1
www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

1. Покана – обучения, Крумово 12.10.2021 г.