24.02.2022, Покана за обучение в гр. Пловдив

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО
С ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

бучението ще се проведе на 09.03.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в зала на Общински съвет на общ.
Родопи, гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ No 1а.

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ 09.03.2022 ОБЩ. РОДОПИ