25.06.2021, Покана за еднодневно обучение

МИГ Перущица Родопи кани заинтересованите лица да участват в  Еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти  (за най-малко десет участници) на 15.07.2021 г. (четвъртък) – от 11 часа в “Даново училище” , гр.Перущица 4225 , ул.”Спас Гинов” № 3. За справки и записвания- 0877304940- Здравка Георгиева – технически асистент

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0035985202428