График за информационни срещи

ГРАФИК ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ

МИГ Перущица – Родопи организира информационни срещи по следния график и кани всички заинтересовани лица и местни лидери  \

На 16.08.2018г. – с. Крумово, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „Наука-1919г.”
На 17.08.2018г. – с. Ягодово, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „ Искра-1897г.”
На 20.08.2018г. – с. Белащица, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „ Просвета-1929г.”
На 21.08.2018г. – с.Браниполе, община Родопи, от 11:00ч. в сградата на НЧ „ Никола Йонков Вапцаров-1920г.”