05.12.2018 – ОБЯВА ЗА РАБОТА: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ

14.11.2018 – ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С МЕРКИТЕ НА СВОМР

14.11.2018 – ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС

12.11.2018 – ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

26.10.2018 – ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО СВОМР

20.09.2018 – ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА