Day: October 6, 2021

18.10.2021 Информационна среща, гр. Пловдив

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Срещата ще се проведе на 18.10.2021 г. (понеделник) от 11 часа в Конферентна зала на община
Родопи, адрес: гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ № 1а.

Договор РД-50-137 /21.10.2016 г.
СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ
с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пл. „Съединение“ No 1
www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

1. Покана – информационна среща гр. Пловдив, 18.10.2021 г.

14.10.2021 Еднодневно обучение, с. Устина

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО С ПОДГОТОВКА,
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

Обучението ще се проведе на 14.10.2021 г.(четвъртък) от 11 часа във Вила “Юстина”
адрес: с. Устина, община Родопи

Договор РД-50-137 /21.10.2016 г.
СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ
с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пл. „Съединение“ No 1
www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

1. Покана – обучения, Устина 14.10.2021 г.

13.10.2021 Еднодневно обучение, с. Брестник

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО С ПОДГОТОВКА,
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

Обучението ще се проведе на 13.10.2021 г.(сряда) от 11 часа в НЧ „Саморазвитие – 1924”
адрес: с. Брестник, община Родопи

Договор РД-50-137 /21.10.2016 г.
СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ
с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пл. „Съединение“ No 1
www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

1. Покана – обучения, Брестник 13.10.2021 г.

12.10.2021 Еднодневно обучение, с. Крумово

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО С ПОДГОТОВКА,
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

Обучението ще се проведе на 12.10.2021 г.(вторник) от 11 часа в Читалище „Наука- 1919 г.“
адрес: с. Крумово, община Родопи, ул. „Абагар” No 1

Договор РД-50-137 /21.10.2016 г.
СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ
с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пл. „Съединение“ No 1
www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

1. Покана – обучения, Крумово 12.10.2021 г.